SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa S-hoạt 12A1(1), 1
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12A1(6), 12A6(6), 12D1(6), 18
Phan Thanh Xuyên Toán 12A5(6), 12B(6), 12E1(6), 18
Bùi Thị Tuyết Trinh S-hoạt 12A4(1), 1
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12A4(6), 12E2(6), 12
Phạm Bình Nguyên Toán 12A2(6), 6
Nguyễn Trọng Khôi Toán 12D2(6), 6
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12A3(6), 6
Nguyễn Thị Hồng ánh S-hoạt 12D3(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C(2), 12D3(6), 8
Ngô Thị Hải Minh S-hoạt 12E1(1), 1
Ngô Thị Hải Minh 12A1(6), 12E1(6), 12
Nguyễn Thị Mỹ Khánh S-hoạt 12A5(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12A5(6), 12B(2), 8
Lê Thị Hoan S-hoạt 12A3(1), 1
Lê Thị Hoan 12A3(6), 12A6(6), 12
Đoàn Thị Thanh Huyền 12E2(6), 6
Nguyễn Thanh Phong 12A2(6), 12A4(6), 12
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12A2(6), 6
Lê Thị Phượng Hoá 12A3(6), 12E1(2), 8
Đỗ Như Thanh Cao Hoá 12A5(6), 12A6(6), 12E2(2), 14
Nguyễn Duy Hồ Hoá 12B(6), 6
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12A1(6), 6
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12A4(6), 6
Huỳnh Thị Phong S-hoạt 12B(1), 1
Huỳnh Thị Phong Sinh 12A1(2), 12A4(2), 12B(6), 10
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12A2(2), 12A5(2), 4
Trần Thị Hưng S-hoạt 12A6(1), 1
Trần Thị Hưng Sinh 12A6(2), 12E1(2), 4
Lê Thị Thu Nga Sinh 12A3(2), 12E2(2), 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12D1(6), 6
Đậu Thị Nguyệt S-hoạt 12C(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C(6), 6
Trần Thị Thanh S-hoạt 12D2(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 12D2(6), 6
Lê Thị Kim Thùy Văn 12D3(6), 6
Đỗ Thị Hồng Hà Sử 12C(6), 12D1(2), 8
Nguyễn Thị Ngà Sử 12D2(2), 12D3(2), 4
Trần Trung Trinh T. Anh 12A1(2), 12E1(6), 8
Lê Thị Kiều Châu S-hoạt 12D1(1), 1
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12D1(6), 6
Hoàng Thị Như T. Anh 12A5(2), 12A6(2), 4
Nguyễn Thị Thoa S-hoạt 12E2(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C(2), 12E2(6), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12A3(2), 2
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 12B(2), 12D3(6), 8
Nguyễn Thị Hiền S-hoạt 12A2(1), 1
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12A2(2), 2
Dương Thị Tường Vy T. Anh 12A4(2), 12D2(6), 8
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C(6), 12D3(2), 8
Trần Thị Thanh Thương Địa 12D1(2), 2
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12D2(2), 2
Văn Ngọc Tường Tin 10A4(2), 10E1(2), 10E4(2), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 10A1(2), 10D1(2), 10E2(2), 6
Lê Quang Vũ Tin 10A3(2), 10D3(2), 10E3(2), 6
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin 10A2(2), 10B(2), 4
Phạm Khánh Thiện Tin 10C(2), 10D2(2), 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018