SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12A1(6), 12A6(6), 12D1(6), 18
Phan Thanh Xuyên Toán 12A5(6), 12B(6), 12E1(6), 18
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12A4(6), 12E2(6), 12
Phạm Bình Nguyên Toán 12A2(6), 6
Nguyễn Trọng Khôi Toán 12D2(6), 6
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12A3(6), 6
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C(2), 12D3(6), 8
Ngô Thị Hải Minh 12A1(6), 12E1(6), 12
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12A5(6), 12B(2), 8
Lê Thị Hoan 12A3(6), 12A6(6), 12
Đoàn Thị Thanh Huyền 12E2(6), 6
Nguyễn Thanh Phong 12A2(6), 12A4(6), 12
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12A2(6), 6
Lê Thị Phượng Hoá 12A3(6), 12E1(2), 8
Đỗ Như Thanh Cao Hoá 12A5(6), 12A6(6), 12E2(2), 14
Nguyễn Duy Hồ Hoá 12B(6), 6
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12A1(6), 6
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12A4(6), 6
Huỳnh Thị Phong Sinh 12A1(2), 12A4(2), 12B(6), 10
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12A2(2), 12A5(2), 4
Trần Thị Hưng Sinh 12A6(2), 12E1(2), 4
Lê Thị Thu Nga Sinh 12A3(2), 12E2(2), 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12D1(6), 6
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12A5(2), 2
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C(6), 6
Trần Thị Thanh Văn 12D2(6), 6
Lê Thị Kim Thùy Văn 12D3(6), 6
Đỗ Thị Hồng Hà Sử 12C(6), 12D1(2), 8
Nguyễn Thị Ngà Sử 12D2(2), 12D3(2), 4
Bùi Quốc Vương GDCD 12C(1), 1
Trần Trung Trinh T. Anh 12A1(2), 12E1(6), 8
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12D1(6), 6
Hoàng Thị Như T. Anh 12A5(2), 12A6(2), 4
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C(2), 12E2(6), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12A3(2), 2
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 12B(2), 12D3(6), 8
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12A2(2), 2
Dương Thị Tường Vy T. Anh 12A4(2), 12D2(6), 8
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C(6), 12D3(2), 8
Trần Thị Thanh Thương Địa 12D1(2), 2
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12D2(2), 2

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018