SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-BD 12C1(4), 12C9(4), 12C13(4), 12
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 12C3(4), 4
Trương Văn Vạn Toán-BD 12C2(4), 12C12(4), 8
Đỗ ánh Linh Toán-BD 12C4(4), 12C5(4), 12C11(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 12C7(4), 4
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 12C6(4), 12C8(4), 12C10(4), 12
Ngô Thị Hải Minh Lý-BD 12C1(4), 12C8(4), 8
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 12C5(4), 4
Nguyễn Thanh Phong Lý-BD 12C3(4), 4
Hoàng Thị Huyền Trang Lý-BD 12C4(4), 4
Lê Thị Hoan Lý-BD 12C2(4), 4
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-BD 12C6(4), 12C7(4), 8
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 12C2(4), 4
Lê Thị Phượng Hóa-BD 12C3(4), 4
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 12C1(4), 12C4(4), 8
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 12C9(4), 4
Huỳnh Thị Phong Sinh-BD 12C9(4), 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn-BD 12C10(4), 4
Võ Thị Quỳnh Như Văn-BD 12C11(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-BD 12C13(4), 4
Trần Thị Thanh Văn-BD 12C12(4), 4
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 12C5(4), 12C8(4), 12C12(4), 12
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 12C6(4), 12C10(4), 8
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 12C13(4), 4
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 12C7(4), 4
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-BD 12C11(4), 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020