SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Công Lập Toán-TC 11E2(1), 1
Nguyễn Công Lập Toán-BD 11E2(4), 4
Phan Thanh Xuyên Toán-TC 12A6(1), 12E1(1), 2
Phan Thanh Xuyên Toán-BD 12A6(4), 12E1(4), 8
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-TC 12B(1), 12D2(1), 11A1(1), 3
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-BD 12B(4), 12D2(4), 11A1(4), 12
Phạm Bình Nguyên Toán-TC 12A1(1), 12C(1), 2
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 12A1(4), 12C(2), 6
Trương Văn Vạn Toán-TC 12A5(1), 12E4(1), 2
Trương Văn Vạn Toán-BD 12A5(4), 12E4(4), 8
Nguyễn Thị Xuân Toán-TC 12E3(1), 10A5(1), 10A10(1), 3
Nguyễn Thị Xuân Toán-BD 12E3(4), 10A5(4), 10A10(4), 12
Đỗ ánh Linh Toán-TC 11B(1), 11D2(1), 10A6(1), 3
Đỗ ánh Linh Toán-BD 11B(4), 11D2(4), 10A6(4), 12
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-TC 12A2(1), 10A1(1), 10A9(1), 3
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-BD 12A2(4), 10A1(4), 10A9(4), 12
Trần Thị Nhường Toán-TC 11E4(1), 10A4(1), 10A11(1), 3
Trần Thị Nhường Toán-BD 11E4(4), 10A4(4), 10A11(4), 12
Nguyễn Trọng Khôi Toán-TC 11A3(1), 11D4(1), 11E3(1), 3
Nguyễn Trọng Khôi Toán-BD 11A3(4), 11D4(4), 11E3(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-TC 12A3(1), 10A2(1), 10A12(1), 3
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 12A3(4), 10A2(4), 10A12(4), 12
Nguyễn T Phương Thảo Toán-TC 10A3(1), 10A7(1), 10A13(1), 3
Nguyễn T Phương Thảo Toán-BD 10A3(4), 10A7(4), 10A13(4), 12
Nguyễn Hoàng Vi Toán-TC 12D1(1), 11D3(1), 11E1(1), 3
Nguyễn Hoàng Vi Toán-BD 12D1(4), 11D3(4), 11E1(4), 12
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-TC 12A4(1), 12E2(1), 11A2(1), 3
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 12A4(4), 12E2(4), 11A2(4), 12
Võ Đức Toàn Toán-TC 11A4(1), 11D1(1), 10A8(1), 3
Võ Đức Toàn Toán-BD 11A4(4), 11D1(4), 10A8(4), 12
Lưu Công Trừng Lý-TC 11A2(1), 1
Lưu Công Trừng Lý-BD 11A2(3), 3
Ngô Thị Hải Minh Lý-TC 12A2(1), 12E1(1), 11A1(1), 3
Ngô Thị Hải Minh Lý-BD 12A2(4), 12E1(4), 11A1(3), 11
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-TC 12A3(1), 12A6(1), 10A1(1), 3
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 12A3(4), 12A6(4), 10A1(3), 11
Nguyễn Thanh Phong Lý-TC 12A1(1), 12E3(1), 12E4(1), 3
Nguyễn Thanh Phong Lý-BD 12A1(4), 12E3(4), 12E4(4), 12
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-TC 11D1(1), 11D4(1), 10A5(1), 10A7(1), 4
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-BD 10A5(3), 10A7(3), 6
Phan Thị Kim Hoa Lý-TC 11D2(1), 11D3(1), 10A4(1), 10A9(1), 10A12(1), 5
Phan Thị Kim Hoa Lý-BD 10A4(3), 10A9(3), 6
Trần Thị Thanh Phương Lý-TC 10A3(1), 10A6(1), 10A8(1), 10A11(1), 4
Trần Thị Thanh Phương Lý-BD 10A3(3), 10A6(3), 10A8(3), 9
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-TC 12A4(1), 12A5(1), 12E2(1), 3
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-BD 12A4(4), 12A5(4), 12E2(4), 12
Vũ Thị Giang Lý-TC 11E1(1), 10A2(1), 10A10(1), 10A13(1), 4
Vũ Thị Giang Lý-BD 11E1(3), 10A2(3), 6
Hà Quốc Dũng Lý-TC 12B(1), 11A3(1), 11E3(1), 3
Hà Quốc Dũng Lý-BD 11A3(3), 11E3(3), 6
Đinh Thị Yến Lý-TC 11A4(1), 11B(1), 11E2(1), 11E4(1), 4
Đinh Thị Yến Lý-BD 11A4(3), 11E2(3), 11E4(3), 9
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-TC 12A3(1), 11E2(1), 10A1(1), 3
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 12A3(4), 11E2(2), 10A1(3), 9
Lê Thị Phượng Hóa-TC 12A1(1), 12A5(1), 12E3(1), 3
Lê Thị Phượng Hóa-BD 12A1(4), 12A5(4), 8
Đỗ như Thanh Cao Hóa-TC 10A2(1), 10A6(1), 10A11(1), 10A13(1), 4
Đỗ như Thanh Cao Hóa-BD 10A2(3), 10A6(3), 6
Nguyễn Duy Hồ Hóa-TC 12A4(1), 12E2(1), 11A2(1), 3
Nguyễn Duy Hồ Hóa-BD 12A4(4), 11A2(3), 7
Trương Thị Tố Thanh Hóa-TC 12A2(1), 12E4(1), 11A1(1), 3
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 12A2(4), 11A1(3), 7
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-TC 12A6(1), 12B(1), 12E1(1), 3
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 12A6(4), 12B(4), 8
Bế Thị Mai Hương Hóa-TC 10A3(1), 10A5(1), 10A9(1), 3
Bế Thị Mai Hương Hóa-BD 10A3(3), 10A5(3), 10A9(3), 9
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-TC 11B(1), 11E1(1), 11E4(1), 10A10(1), 10A12(1), 5
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-BD 11B(3), 11E1(2), 11E4(2), 7
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-TC 11A3(1), 11A4(1), 11E3(1), 3
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-BD 11A3(3), 11A4(3), 11E3(2), 8
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-TC 10A4(1), 10A7(1), 10A8(1), 3
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-BD 10A4(3), 10A7(3), 10A8(3), 9
Huỳnh Thị Phong Sinh-TC 12A1(1), 12A6(1), 12B(1), 3
Huỳnh Thị Phong Sinh-BD 12B(4), 4
Phạm Thị Thuỷ Sinh-TC 12A2(1), 1
Phạm Thị Thuỷ Sinh-BD 11B(3), 3
Trần Thị Hưng Sinh-TC 12A4(1), 1
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-TC 12A3(1), 1
Lê Thị Thu Nga Sinh-TC 12A5(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn-TC 12D1(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn-BD 12D1(4), 4
Võ Thị Quỳnh Như Văn-TC 11D1(1), 1
Võ Thị Quỳnh Như Văn-BD 11D1(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-TC 12D2(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn-BD 12D2(4), 4
Trần Thị Thanh Văn-TC 12C(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-BD 12C(4), 10A10(4), 8
Lê Thị Minh Hiền Văn-TC 11D3(1), 1
Lê Thị Minh Hiền Văn-BD 11D3(4), 4
Trần Thị Thuỳ Linh Văn-BD 10A11(4), 4
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-BD 10A12(4), 4
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-TC 11D2(1), 1
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-BD 11D2(4), 4
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn-BD 10A13(4), 4
Lê Thị Kim Thùy Văn-TC 11D4(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn-BD 11D4(4), 4
Đỗ Thị Hồng Hà Sử-TC 12C(1), 1
Đỗ Thị Hồng Hà Sử-BD 12C(3), 3
Trần Trung Trinh T.Anh-TC 12E1(1), 10A11(1), 2
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 12E1(4), 10A11(4), 8
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-TC 12D1(1), 12E2(1), 11A3(1), 11A4(1), 4
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 12D1(4), 12E2(4), 11A3(2), 11A4(2), 12
Hoàng Thị Như T.Anh-TC 11B(1), 11E4(1), 2
Hoàng Thị Như T.Anh-BD 11B(2), 11E4(3), 5
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-TC 12E4(1), 10A13(1), 2
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 12E4(4), 10A13(4), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-TC 11D4(1), 11E3(1), 2
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 11D4(4), 11E3(3), 7
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-TC 12D2(1), 12E3(1), 11A1(1), 11A2(1), 4
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-BD 12D2(4), 12E3(4), 11A1(2), 11A2(2), 12
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-TC 11E2(1), 10A6(1), 10A10(1), 3
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-BD 11E2(3), 10A6(2), 10A10(4), 9
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-TC 11D3(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 4
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-BD 11D3(4), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-TC 11D1(1), 1
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-BD 11D1(4), 4
Dương Thị Tường Vy T.Anh-TC 11D2(1), 10A1(1), 10A5(1), 10A12(1), 4
Dương Thị Tường Vy T.Anh-BD 11D2(4), 10A1(2), 10A5(2), 10A12(4), 12
Đặng Thị Ti Na T.Anh-TC 11E1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 4
Đặng Thị Ti Na T.Anh-BD 11E1(3), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 9
Nguyễn Duy Quốc Địa-TC 12C(1), 1
Nguyễn Duy Quốc Địa-BD 12C(3), 3
Trần Thị Thanh Thương Địa-TC 12D2(1), 1
Hồ Thị Mai Địa-TC 12D1(1), 1

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018