SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-BD 12C7(4), 12C9(4), 8
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 12C1(4), 12C13(4), 8
Võ Văn Tùng Toán-BD 12C11(4), 4
Trương Văn Vạn Toán-BD 12C5(4), 12C12(4), 8
Phan Thanh Xuyên Toán 10A1(4), 4
Nguyễn Thị Xuân Toán 10A7(4), 10A9(4), 10A11(4), 12
Đỗ ánh Linh Toán-BD 12C2(4), 12C8(4), 8
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 10A3(4), 10A5(4), 8
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-BD 12C3(4), 4
Trần Thị Nhường S-hoạt 10A4(1), 1
Trần Thị Nhường Toán 10A4(4), 10A10(4), 8
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 12C4(4), 4
Nguyễn Thị Phương Thảo S-hoạt 10A12(1), 1
Nguyễn Thị Phương Thảo Toán 10A8(4), 10A12(4), 8
Nguyễn Thị Phương Thảo Toán-BD 12C10(4), 4
Nguyễn Hoàng Vi Toán 10A2(4), 10A6(4), 8
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 12C6(4), 12C14(4), 8
Ngô Thị Hải Minh Lý-BD 12C1(4), 12C6(4), 8
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A3(3), 3
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 12C3(4), 12C8(4), 8
Nguyễn Thanh Phong 10A5(3), 10A10(3), 6
Hoàng Thị Huyền Trang S-hoạt 10A1(1), 1
Hoàng Thị Huyền Trang 10A1(3), 3
Hoàng Thị Huyền Trang Lý-BD 12C2(4), 4
Cao Thanh Long S-hoạt 10A8(1), 1
Cao Thanh Long 10A8(3), 10A9(3), 6
Phan Thị Kim Hoa 10A4(3), 10A6(3), 6
Lê Thị Hoan Lý-BD 12C4(4), 12C5(4), 8
Trần Thị Thanh Phương S-hoạt 10A7(1), 1
Trần Thị Thanh Phương 10A7(3), 10A11(3), 6
Đoàn Thị Thanh Huyền S-hoạt 10A2(1), 1
Đoàn Thị Thanh Huyền 10A2(3), 10A12(3), 6
Hà Quốc Dũng Lý-BD 12C7(4), 4
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 12C1(4), 12C3(4), 8
Lê Thị Phượng Hoá 10A12(3), 3
Đỗ như Thanh Cao Hoá 10A3(3), 10A9(3), 6
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 12C4(4), 12C9(4), 8
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 10A1(3), 3
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 12C2(4), 4
Bế Thị Mai Hương S-hoạt 10A6(1), 1
Bế Thị Mai Hương Hoá 10A2(3), 10A4(3), 10A6(3), 9
Đặng Thị Minh Hiếu Hoá 10A5(3), 10A7(3), 10A10(3), 9
Phan Thị Thanh Nhàn S-hoạt 10A11(1), 1
Phan Thị Thanh Nhàn Hoá 10A8(3), 10A11(3), 6
Huỳnh Thị Phong Sinh 10A1(1), 10A2(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A10(1), 5
Thái Vi Hạ Sinh 10A9(1), 10A11(1), 10A12(1), 3
Trần Thị Hưng Sinh 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A8(1), 4
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-BD 12C9(4), 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn-BD 12C11(4), 12C14(4), 8
Đậu Thị Nguyệt Văn 10A2(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-BD 12C10(4), 4
Trần Thị Thanh S-hoạt 10A3(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 10A3(4), 10A8(4), 8
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 10A6(4), 10A12(4), 8
Trần Thị Thuỳ Linh S-hoạt 10A10(1), 1
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 10A10(4), 4
Nguyễn Thị Lan Anh Văn 10A4(4), 4
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn 10A1(4), 10A7(4), 8
Đinh Thị Thu Thuỷ S-hoạt 10A5(1), 1
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn 10A5(4), 10A9(4), 10A11(4), 12
Lê Thị Kim Thùy Văn-BD 12C12(4), 4
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 10A1(1), 10A2(1), 10A8(1), 3
Nguyễn Thị Thu Thảo GDCD 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 6
Trần Quốc Vương GDCD 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 4
Lương Thị Thu Hà S-hoạt 10A9(1), 1
Lương Thị Thu Hà Sử 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 9
Lương Thị Thu Hà GDCD 10A8(1), 10A9(1), 2
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 12C10(4), 12C13(4), 12C14(4), 12
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 10A3(4), 4
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 12C6(4), 12C12(4), 8
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 12C7(4), 12C8(4), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 10A4(4), 10A6(4), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 12C11(4), 4
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 10A9(4), 10A10(4), 8
Đỗ Thị Thanh Hương T. Anh 10A7(4), 4
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-BD 12C5(4), 4
Nguyễn Thị Hoa Lý T. Anh 10A11(4), 4
Đặng Thị Ti Na T. Anh 10A1(4), 10A5(4), 10A12(4), 12
Huỳnh Thị Thu Hiền T. Anh 10A2(4), 10A8(4), 8
Nguyễn Duy Quốc Địa 10A1(2), 10A7(2), 10A10(2), 10A11(2), 8
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 10A3(2), 10A4(2), 4
Huỳnh Thị Hoàng Địa 10A5(2), 10A6(2), 4
Hồ Thị Mai Địa 10A2(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A12(2), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021