SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Công nghệ T. Anh GDCD Văn T. Anh T. Anh Hoá Tin Hoá GDCD Sinh Công nghệ Sinh Sinh Địa T. Anh Toán GDQP Văn Công nghệ Sử T. Anh Toán GDCD Tin Văn Toán Văn T. Anh Địa T. Anh Tin Toán Công nghệ Công nghệ GDCD Địa Văn Sử Toán
3 Văn Tin T. Anh Sinh GDCD Sinh Hoá Địa Hoá Sinh Văn Văn Sử T. Anh Toán Công nghệ Toán Hoá Văn T. Anh GDQP Toán Sử T. Anh Văn T. Anh Sinh Sử Công nghệ Tin Địa Văn Sử Văn Toán Toán Hoá T. Anh
4 Văn Sinh Sinh Công nghệ Tin Sử T. Anh Văn GDCD Sử Văn Văn Tin GDQP Toán Sinh Công nghệ Hoá Sinh T. Anh Địa Sử Tin T. Anh Tin Địa Công nghệ Toán Sử Địa T. Anh Văn T. Anh Toán Sử Công nghệ Hoá T. Anh
5                           NghềPT NghềPT NghềPT NghềPT     NghềPT NghềPT   NghềPT     NghềPT                            
T.3 1 Toán GDCD Toán Tin Toán Văn Địa Hoá Văn Toán Toán Sinh T. Anh Hoá Văn Hoá Văn T. Anh GDQP Toán Văn GDCD Hoá T. Anh Toán Công nghệ Tin Văn Tin Văn Toán Toán Địa Sinh Hoá T. Anh Công nghệ Toán
2 Toán Sử Toán Địa Toán Văn Sử Hoá Công nghệ Toán Toán Văn Văn Hoá Văn Hoá Văn Tin Địa Toán Văn Công nghệ Hoá T. Anh Toán Sinh Tin Văn Tin Văn Sinh Toán GDQP Sử Hoá T. Anh Địa Toán
3 T. Anh Toán Địa Hoá Sinh Toán Tin T. Anh Văn Địa Toán Toán Văn Hoá Văn Hoá Toán Toán Văn Văn Văn Toán GDCD Sử Công nghệ Toán Sử Địa GDQP T. Anh GDCD Tin Tin T. Anh Toán T. Anh Văn
4 GDCD Toán Sử Hoá Văn Toán Sử T. Anh Văn Tin Toán Toán Văn Hoá Văn Hoá Toán Toán Văn Văn Văn Toán Địa GDCD Địa Toán Toán GDQP Sử T. Anh Địa Tin Tin Công nghệ Toán T. Anh Văn
5                                   NghềPT NghềPT     NghềPT   NghềPT NghềPT                              
T.4 1 Hoá Tin Văn Sinh Sử Sinh Toán Toán T. Anh Tin Tin Tin GDCD T. Anh Địa Toán Văn Văn Sử Toán Văn Toán Công nghệ Hoá Toán GDQP Toán Hoá T. Anh Văn T. Anh Văn T. Anh Toán Địa GDCD Công nghệ
2 Hoá Công nghệ Văn Tin Tin Tin Toán Toán T. Anh Sử Sử Sinh Sử Sinh GDCD Toán Văn Văn Địa Toán Văn Toán Sinh Hoá Toán Toán Toán Hoá T. Anh Văn T. Anh Văn T. Anh Toán Công nghệ Văn GDQP
3 Địa Văn Hoá Toán Sử Toán Sử Sinh Sinh Tin Văn GDCD Toán GDQP Toán Sinh Toán Hoá GDCD T. Anh Toán Sinh Văn Văn Văn Công nghệ T. Anh Văn T. Anh Toán Toán Công nghệ Tin Văn Tin Toán Hoá
4 Sinh Văn Hoá Toán Địa Toán GDCD Sử Sử Sinh Sinh Công nghệ Toán Sử Toán GDCD Toán Hoá Tin T. Anh Toán GDQP Văn Văn Văn GDQP T. Anh Văn T. Anh Toán Toán Sử Tin Văn Tin Toán Hoá
5                                                                                
T.5 1 Tin Toán Văn GDCD Văn Địa Văn Tin T. Anh Công nghệ Toán Toán Công nghệ Văn GDQP T. Anh T. Anh T. Anh Hoá Công nghệ Sử Tin Toán Văn Địa Địa Toán Tin GDCD Tin Sử Toán Công nghệ T. Anh GDQP Sinh GDCD
2 T. Anh Toán Văn T. Anh Văn Tin Văn T. Anh Tin GDCD Toán Toán Địa Văn Địa T. Anh Hoá T. Anh Hoá T. Anh Toán Văn GDCD GDCD Toán Tin Địa Tin Công nghệ Toán Toán T. Anh Sinh GDQP Địa
3 T. Anh Tin Sinh Toán Hoá Văn Công nghệ T. Anh Toán Địa T. Anh Tin Công nghệ Sử Sử T. Anh Tin Hoá Địa T. Anh T. Anh Địa Toán Tin Hoá Văn GDQP Địa Toán T. Anh Toán Tin Hoá Công nghệ
4 Văn Văn Tin Toán Hoá Công nghệ Tin T. Anh Toán GDCD T. Anh                           Toán Tin Hoá Văn Công nghệ Công nghệ Toán-TC T. Anh Địa Tin Hoá Toán
5                                                                                
T.6 1 Sinh Địa T. Anh T. Anh Hoá Toán Toán Công nghệ T. Anh Hoá T. Anh T. Anh Sử T. Anh Văn Công nghệ Toán Văn Toán T. Anh Văn GDQP Toán Sử Sinh GDQP Tin Địa T. Anh GDCD Địa Hoá Văn Sinh Văn Tin Công nghệ
2 Sử Sử T. Anh T. Anh Hoá Toán Toán Địa T. Anh Hoá T. Anh T. Anh Tin T. Anh Văn Sử Toán Văn Toán T. Anh Văn Công nghệ Toán Sinh Công nghệ Công nghệ Tin Văn T. Anh Văn Sinh Hoá Văn Địa Văn Tin Văn
3 Toán Toán Sinh T. Anh T. Anh Văn Văn Toán Hoá T. Anh Sử Toán T. Anh T. Anh Văn Hoá T. Anh GDCD Toán Sử T. Anh Văn Địa T. Anh Văn Sinh Văn Hoá Toán GDCD Công nghệ GDQP Địa Địa Sinh
4 Toán Toán Sử T. Anh T. Anh Văn Văn Toán Hoá Sinh Địa Toán T. Anh T. Anh Văn Hoá T. Anh Công nghệ Toán Sinh GDQP GDCD Sử T. Anh Công nghệ GDCD Công nghệ Hoá Toán Công nghệ GDQP Văn T. Anh T. Anh Địa
5                                                                                
T.7 1 Sử Công nghệ Sử Tin Toán Sinh Toán GDCD Tin Hoá T. Anh Hoá Văn Tin Toán GDQP Công nghệ GDCD Sinh Sinh Tin Hoá Văn T. Anh T. Anh Công nghệ Văn T. Anh Hoá T. Anh Sinh Hoá Văn Địa Sử T. Anh
2 Tin Sinh Văn Sử Toán GDCD Toán Công nghệ Sử Hoá T. Anh Hoá Văn GDCD Toán Tin Sinh Tin GDQP GDCD Sinh Hoá Văn T. Anh T. Anh T. Anh Địa Sinh Hoá Công nghệ GDQP Hoá Sinh T. Anh Tin
3 Hoá T. Anh T. Anh Sử Toán Văn T. Anh Địa Sử Sử Tin Văn Toán Văn Văn GDCD Toán Toán GDQP Văn Địa Hoá Hoá Hoá Công nghệ Địa Hoá Văn GDQP Toán Hoá Công nghệ Văn Tin
4 Hoá T. Anh T. Anh Công nghệ Toán Sinh Sinh Sinh Văn T. Anh Sử Văn Toán Văn Văn Địa Toán Toán Địa Văn GDQP Hoá Hoá Hoá GDCD Toán Hoá Văn Văn Địa Hoá GDCD GDCD Văn Sử
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 7-12-2019