SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 12C14 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Sử Địa Toán Toán Sinh Văn T. Anh Văn Sử Sinh Sinh Sử Sinh Toán Hoá Sinh Hoá Văn Sinh Địa Văn Văn GDCD T. Anh Địa                        
3 T. Anh Toán Toán Văn T. Anh Văn GDCD T. Anh T. Anh Hoá GDCD Toán GDCD T. Anh Hoá Văn GDCD Văn T. Anh Văn Sinh T. Anh Sinh                        
4 T. Anh Sử Sinh Sinh Sinh GDCD Tin T. Anh T. Anh Hoá Địa GDCD Văn T. Anh Sử Hoá Địa Văn T. Anh Sinh Sử Sinh Văn                        
5                                                                          
T.3 1 Hoá Văn Văn T. Anh Văn Sử Toán Hoá T. Anh Sử T. Anh T. Anh Văn Tin T. Anh Hoá Toán T. Anh Toán Sinh Toán Văn Hoá Sinh                        
2 Hoá Văn Văn T. Anh Văn Tin Toán Hoá T. Anh Địa T. Anh T. Anh Văn Sử T. Anh Sinh Toán T. Anh Toán Văn Toán Văn Sinh Hoá                        
3 T. Anh Sinh Tin Văn GDCD T. Anh Sử T. Anh Toán Toán Sử Toán T. Anh Sinh T. Anh T. Anh Sử Toán Sinh Sử Toán Văn Văn                        
4 T. Anh Sinh GDCD Văn Sử T. Anh GDCD T. Anh Toán Toán Tin Toán T. Anh Sử T. Anh T. Anh Văn Toán Hoá GDCD Toán Văn Văn                        
5                                                                          
T.4 1 Văn Toán Toán GDCD T. Anh Toán Văn Sinh Sử Toán T. Anh Sinh Văn Văn Toán Văn T. Anh Toán Hoá T. Anh Toán                        
2 Văn Toán Toán Sử T. Anh Toán Văn Sử Sinh Toán T. Anh Địa Văn Văn Toán Văn T. Anh Toán Hoá T. Anh Toán                        
3 Toán Sử Địa Hoá Toán Văn Hoá Văn Văn T. Anh Toán T. Anh Sử Toán Toán Toán Toán Văn Văn T. Anh Sinh Toán T. Anh                        
4 Toán GDCD Sử Hoá Toán Văn Hoá Văn Văn T. Anh Toán T. Anh Sử Toán Toán Toán Toán Văn Văn T. Anh Địa Toán T. Anh                        
5                                                                          
T.5 1 T. Anh Hoá Hoá Tin Hoá Sinh Sinh T. Anh Văn Sinh Tin Văn Văn Văn T. Anh Địa T. Anh Hoá Văn Hoá Toán Toán Sử                        
2 T. Anh Hoá Hoá Sinh Hoá Sử Sinh T. Anh Văn Địa Sinh Văn Văn Địa T. Anh Văn T. Anh Hoá Văn Hoá Toán Toán GDCD                        
3 Tin Sử T. Anh T. Anh Văn Sinh T. Anh Tin Hoá Toán Văn Văn Văn Hoá Sinh Hoá Toán T. Anh T. Anh Văn T. Anh Văn Hoá                        
4 Địa Tin T. Anh T. Anh Văn Sử T. Anh Sử Hoá Toán Văn Văn Văn Hoá Sinh Hoá Toán T. Anh T. Anh Văn T. Anh Văn Hoá                        
5                                                                          
T.6 1 Văn Toán Sinh Toán T. Anh Toán Sử Văn Sử Hoá GDCD Hoá Văn T. Anh Văn Văn T. Anh Hoá Văn Toán Địa Văn GDCD Toán                        
2 Văn Toán Sinh Toán T. Anh Toán Địa Văn Sinh Hoá Sử Hoá Văn T. Anh Văn GDCD T. Anh Hoá Văn Toán Văn Văn Sử Toán                        
3 Sinh T. Anh Văn Văn Sử Hoá Văn Toán Toán GDCD Văn Toán T. Anh Sinh Toán Toán Văn Toán Địa Toán Hoá Văn                        
4 Sử T. Anh Văn Văn Địa Hoá Văn Toán Toán Tin Văn Toán T. Anh Sinh Toán Toán Văn Toán Sinh Toán Hoá Văn                        
5                                                                          
T.7 1 Sinh Văn T. Anh Sử T. Anh GDCD Địa Toán Hoá Toán Tin T. Anh Hoá Văn Sử Văn GDCD Hoá Sinh GDCD Hoá Hoá                        
2 GDCD Văn T. Anh Địa T. Anh Địa Tin Toán Hoá Toán Sinh T. Anh Hoá Văn GDCD Văn Sử Sinh Hoá Sử Sinh Văn                        
3 Toán Toán Sinh Toán T. Anh Địa Văn GDCD Văn Toán Sử Hoá Toán Địa Sinh T. Anh GDCD Hoá T. Anh T. Anh Văn T. Anh                        
4 Toán Toán Tin Toán T. Anh Sinh Văn Địa Văn Toán Địa Hoá Toán Hoá Sinh T. Anh Sử Hoá T. Anh T. Anh Địa T. Anh                        
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021