SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                     12A1 12A1 12A6 12A6   12D1 12D1 12A6 12A6         12A1            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên                     12B 12B 12E1 12E1   12B 12B 12E1 12E1   12E1 12E1                
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh                               12E2 12E2       12E2 12E2 12A4 12A4            
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên                         12A2 12A2               12A2 12A2              
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                         12D2 12D2                
Nguyễn Thị Thu Hiền                         12A3 12A3       12A3 12A3                      
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh                     12C 12C 12D3 12D3   12D3 12D3             12D3            
Võ Đức Toàn                                                            
Lưu Công Trừng                                                            
Ngô Thị Hải Minh                     12E1 12E1 12A1 12A1       12A1 12A1       12E1 12E1            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                               12A5 12A5           12A5 12A5            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan                     12A6 12A6       12A6 12A6       12A6 12A3 12A3 12A3            
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền                     12E2 12E2                                    
Nguyễn Thanh Phong                               12A4 12A4       12A2                  
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền                     12A2 12A2           12A2 12A2                      
Lê Thị Phượng                                         12A3                  
Đỗ Như Thanh Cao                         12A5 12A5       12A5 12A5   12A5 12A5                
Nguyễn Duy Hồ                                   12B 12B       12B              
Trương Thị Tố Thanh                               12A1 12A1                          
Phan Thị Tuyết Nhung                     12A4 12A4           12A4 12A4                      
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Huỳnh Thị Phong                         12A4 12A4             12B 12B 12A1 12B            
Phạm Thị Thuỷ                     12A5 12A5       12A2 12A2                          
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                           12A6 12A6 12A6            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga                               12A3 12A3                          
Trần Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phạm Như Dạ Thảo                         12D1 12D1       12D1 12D1                      
Võ Thị Quỳnh Như                                                            
Đậu Thị Nguyệt                         12C 12C       12C 12C         12C            
Trần Thị Thanh                         12D2 12D2   12D2 12D2             12D2            
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh                                                            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                     12D3 12D3           12D3 12D3                      
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà                                         12D1 12D1 12C              
Nguyễn Thị Ngà                                         12D3                  
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh                               12E1 12E1       12A1 12A1                
Lê Thị Kiều Châu                     12D1 12D1                     12D1 12D1            
Hoàng Thị Như                                                            
Nguyễn Thị Thoa                         12E2 12E2   12C 12C 12E2 12E2       12E2 12E2            
Đỗ Thị Kim Thanh                     12A3 12A3                                    
Lê Đoàn Thùy Dương                         12B 12B               12D3 12D3              
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                                               12A2            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy                     12D2 12D2           12D2 12D2   12A4 12A4 12D2              
Đặng Thị Ti Na                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                         12C 12C                
Trần Thị Thanh Thương                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018