SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                            
Phan Thanh Xuyên                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12C1 12C1 12C9 12C9   12C13 12C13 12C9 12C9   12C13 12C13 12C1 12C1                       12C1 12C1      
Phạm Bình Nguyên     12C3 12C3                                     12C3         12C3    
Võ Văn Tùng                                                            
Trương Văn Vạn 12C2 12C2 12C12 12C12             12C12 12C12                           12C2 12C2      
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh 12C5 12C5 12C11 12C11             12C4 12C4 12C11 12C11             12C11 12C11 12C5     12C4 12C4 12C5    
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12C7 12C7                                                 12C7 12C7    
Nguyễn Thị Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh 12C8 12C8       12C10 12C10 12C6 12C6   12C6 12C6 12C10 12C10               12C10 12C10     12C8 12C8      
Võ Đức Toàn                                                            
Lưu Công Trừng                                                            
Ngô Thị Hải Minh     12C1 12C1   12C8 12C8 12C1 12C1   12C1 12C8 12C8 12C8                                
Nguyễn Thị Mỹ Khánh               12C5         12C5 12C5             12C5 12C5                
Nguyễn Thanh Phong               12C3 12C3   12C3 12C3 12C3               12C9 12C9                
Hoàng Thị Huyền Trang 12C4 12C4                                     12C4 12C4           12C4    
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan               12C2 12C2   12C2 12C2                     12C2              
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền           12C7 12C7       12C7 12C7 12C6 12C6             12C6 12C6 12C7       12C6      
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền           12C5 12C5           12C2 12C2             12C2 12C2           12C2    
Lê Thị Phượng               12C7 12C7         12C3             12C3 12C3       12C3 12C3      
Đỗ như Thanh Cao                                                            
Nguyễn Duy Hồ                                                            
Trương Thị Tố Thanh     12C4 12C4   12C1 12C1 12C4 12C4   12C8 12C1                 12C1 12C1 12C4         12C8    
Phan Thị Tuyết Nhung           12C9 12C9       12C9 12C9                     12C6     12C9   12C6    
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Hồ Ngọc Vân Hà                                                            
Huỳnh Thị Phong           12C2 12C2           12C9 12C9                 12C9       12C9 12C9    
Phạm Thị Thuỷ           12C4 12C4       12C5 12C5                                    
Thái Vi Hạ                         12C7 12C7                                
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng           12C3 12C3   12C8                       12C8                  
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch           12C6 12C6                               12C1         12C1    
Phạm Như Dạ Thảo     12C10 12C10                                           12C10 12C10 12C10    
Võ Thị Quỳnh Như           12C11 12C11           12C4 12C4                           12C11    
Đậu Thị Nguyệt 12C13 12C13                                     12C13 12C13 12C13              
Trần Thị Thanh 12C12 12C12         12C12                                     12C12 12C12      
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Lê Minh Chiến     12C5 12C5                                                    
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh 12C6 12C6                                                        
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                                                            
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà               12C10 12C10                         12C12 12C12              
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                     12C11 12C11 12C13 12C13                                
Trần Quốc Vương     12C13 12C13       12C12 12C12   12C10 12C10                     12C11     12C11        
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12C9 12C9 12C8 12C8       12C8 12C5       12C12               12C12 12C8 12C8     12C5 12C5 12C12    
Lê Thị Kiều Châu 12C10 12C10 12C6 12C6                                 12C10         12C6        
Nguyễn Thị Thoa                                                   12C13 12C13 12C13    
Đỗ Thị Kim Thanh 12C3 12C3 12C7 12C7                                 12C7 12C7       12C7        
Lê Đoàn Thùy Dương                                                            
Bùi Thị Thu Bình 12C11 12C11                                                 12C11      
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền     12C2 12C2                                                    
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Nguyễn Duy Quốc               12C13 12C13                                          
Trần Thị Thanh Thương           12C12               12C12                                
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng               12C11 12C11                                          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 26-7-2020