SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                             HOP HOP            
Phan Thanh Xuyên                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12C1 12C1 12C13 12C13   12C9 12C9 12C1 12C1                           HOP HOP            
Phạm Bình Nguyên           12C3 12C3                                              
Võ Văn Tùng                                                            
Trương Văn Vạn 12C12 12C12 12C2 12C2                                     HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh 12C5 12C5 12C4 12C4   12C11 12C11 12C4 12C4                                          
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền     12C7 12C7                                                    
Nguyễn Thị Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh 12C10 12C10 12C8 12C8   12C8 12C8 12C6 12C6                                          
Võ Đức Toàn                                             HOP HOP            
Lưu Công Trừng                                             HOP HOP            
Ngô Thị Hải Minh           12C1 12C1 12C8 12C8                           HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh               12C5 12C5                                          
Nguyễn Thanh Phong 12C3 12C3           12C3 12C3                                          
Hoàng Thị Huyền Trang           12C4 12C4                                              
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                             HOP HOP            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan               12C2 12C2                                          
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C7 12C7 12C6 12C6       12C7 12C7                                          
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền 12C2 12C2       12C2 12C2                               HOP HOP            
Lê Thị Phượng     12C3 12C3                                                    
Đỗ như Thanh Cao                                                            
Nguyễn Duy Hồ                                                            
Trương Thị Tố Thanh 12C4 12C4 12C1 12C1                                                    
Phan Thị Tuyết Nhung     12C9 12C9                                                    
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Hồ Ngọc Vân Hà                                                            
Huỳnh Thị Phong 12C9 12C9           12C9 12C9                           HOP HOP            
Phạm Thị Thuỷ                                                            
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                                            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Phạm Như Dạ Thảo     12C10 12C10   12C10 12C10                                              
Võ Thị Quỳnh Như     12C11 12C11                                                    
Đậu Thị Nguyệt 12C13 12C13       12C13 12C13                                              
Trần Thị Thanh     12C12 12C12   12C12 12C12                                              
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh                                                            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                                                            
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                             HOP HOP            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12C8 12C8 12C5 12C5   12C5 12C5 12C12 12C12                                          
Lê Thị Kiều Châu 12C6 12C6       12C6 12C6 12C10 12C10                                          
Nguyễn Thị Thoa               12C13 12C13                                          
Đỗ Thị Kim Thanh           12C7 12C7                                              
Lê Đoàn Thùy Dương                                                            
Bùi Thị Thu Bình 12C11 12C11           12C11 12C11                                          
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                                                            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                             HOP HOP            
Trần Thị Thanh Thương                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                             HOP HOP            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP            
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020