SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa           12D1 12D1 12A1     12A6 12A6 12A1 12A1   12A1 12A1 12D1 12A6   12D1 12D1 12A6 12A6            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên 12E1 12E1 12B 12B   12A5 12B 12E1 12E1             12B 12B 12A5 12A5   12A5 12A5 HOP HOP            
Nguyễn Công Lập                                               HOP HOP          
Nguyễn Thị Xuân 11A4 11A4 10E4 10E4   10E2 10E2       11A4 11A4 10E4 10E4   10E2 10E2   11A4   10E2 10E4                
Bùi Thị Tuyết Trinh     12A4 12A4   12E2 12E2 10A1 10A1       10A1 10A1   12A4 12A4 12E2 12E2   10A1 12A4                
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên 11C 11C 11E2 11E2   11E2 11E2 11A1 11A1   12A2 12A2 11A1 11A1   11A1 11E2 12A2 11C     11C 12A2 12A2            
Trần Thị Nhường 10D2 10D2 10B 10B   10A4 10A4 10D2 10D2   11D2 11D2 10B 10B   10A4 10A4 11D2     11D2 11D2 10A4 10B            
Nguyễn Trọng Khôi     10E3 10E3   10A3 10A3 12D2 12D2   10C 10C 10E3 10E3   12D2 12D2 10A3 10A3   10C 10E3 10A3 12D2            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 12A3 11E4 11E4       11E4 11E4   11A3 11A3       12A3 11A3 11E4     12A3 12A3 11A3 11A3            
Nguyễn T Phương Thảo 10D3 10D3 10E1 10E1       10E1 10E1   10D3 10D3 10A2 10A2   10A2 10A2       10A2 10D3 10E1              
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B       11A2 11A2 11D1 11D1   11D1 11D1 11A2 11A2   11D1 11A2 11B     11B 11B HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Hồng ánh 12C 12C 12D3 12D3   11E1 11E1                   11E1   12D3   12D3 12D3 11E1 11E1            
Võ Đức Toàn 11A6 11A6 11E3 11E3   11A5 11A5 10D1 10D1   10D1 10D1 11A6 11A6   11E3   11A6 11A5   11E3 11E3 11A5 11A5            
Lưu Công Trừng     11A2 11A2         11A2                   11A2       HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 11A1 11A1 12E1 12E1       12A5 12A5   11A1         12E1 12E1   11A1       12A5 12A5            
Hoàng Thị Huyền Trang 11A3                   11E3 11E3 11A3 11A3   11B   11A3     10B             11A6 11A6  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo     11A5 11A5             10A4 10A4           11A5 10A4   10A4 11A5                
Cao Thanh Long               11A3 11A3                             HOP HOP          
Phan Thị Kim Hoa           10D2 11E4 10A3 10A3   11E4 11E4 11B 11B   10A3 11E4       10D2 10A3 11E4 11E4       11A5 11A5  
Lê Thị Hoan     12A3 12A3   12A1 12A1       12A1 12A1 12A6 12A6   12A6 12A6 12A3 12A3       11A2 11A2            
Trần Thị Thanh Phương 10E2 10E2 11A6       10D1 11A6 11A6             11A6 11D2 10E2         10D1 10E2   11D2 11D2      
Đoàn Thị Thanh Huyền 12E2 12E2       10A1         10A1 10A1 11C 11C   12E2 12E2           10A1              
Nguyễn Thanh Phong 12A4 12A4 11E1 11E1         11E1             12A2 12A2   11E1   12A2 12A2 12A4 12A4            
Vũ Thị Giang 11E2 11E2       10E1 10E1 11E2     10A2 10A2 11E2 11E2   10E1 10D3 11E2 10A2   10E1 10A2 10D3              
Hà Quốc Dũng 10E3 10E4       10E3 10E3 11A4 11A4   10E4 10E4                 10E4   10E3              
Đinh Thị Yến 11E3 11E3                       11A4   11A4 11D1   11E3   11A4 11A4 11E3              
Lê Thị Diệu Tuyền   11A3       11A1 11A1         11A1 12A2 12A2   11A3   11A1 12A2   11A3 11A3 HOP HOP            
Lê Thị Phượng             10A1                   12A3 10A1 10A1     10A1 12A3 12A3            
Đỗ Như Thanh Cao             12A5                 12A5 12A5 12A6     12A6 12A6                
Nguyễn Duy Hồ 12B 12B       10A2 10A2 12B 12B                 10A2     11E1 11E1   10A2            
Trương Thị Tố Thanh 11A2 11A2           11A2 12A1             11A2   12A1 12A1                      
Phan Thị Tuyết Nhung               11B                 11B 12A4 12A4   12A4   11B 11B            
Bế Thị Mai Hương       11A6   11A6 11A6 10A4 10A4                 10A4 11A6     10A4 11E2 11E2            
Đặng Thị Minh Hiếu                     10E3 10E3 11A4       11A4 10E1 10E1   11E4 11E4 11A4 11A4            
Phạm Thị Khánh Phương               10E2 10E2   10B   10A3 10A3     10A3 10B 10B     10B   10A3            
Phan Thị Thanh Nhàn 11A5 11A5       11E3 11E3 10E4 10E4             11A5         11A5                  
Huỳnh Thị Phong           12B                       12B 12B       HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ     11B 11B         11B                                          
Thái Vi Hạ                                                   11D1 11D1      
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                             11A1 11A1            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga 10B 10B                   10B 11E1 11E1                                
Trần Thị Mỹ Hạnh                                             HOP HOP HOP          
Phạm Như Dạ Thảo               12D1 12D1                   12D1                      
Võ Thị Quỳnh Như                         11D1 11D1         11D1       11D1 11D1            
Đậu Thị Nguyệt           12C 12C                 11E1   12C 12C                      
Trần Thị Thanh     10D1 10D1   12D2 12D2           10D1 10D1             10D1 10D1 12D2              
Lê Thị Minh Hiền               11D2 11D2                   11D2       11D2 11D2            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                           10E1 10E2              
Trần Thị Thuỳ Linh                                               10E4            
Nguyễn Thị Lan Anh     10D3 10D3                       11E4   10D3 10D3         10D3            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                               11E2 11E3                          
Đinh Thị Thu Thuỷ     10C 10C                       10C 10C           10C 10E3            
Lê Thị Kim Thùy     11C 11C                         11C 12D3     11C   12D3 12D3            
Bùi Thị Lanh     10D2 10D2             10D2 10D2                   10D2                
Đỗ Thị Hồng Hà     12C 12C                       12C                            
Nguyễn Thị Ngà 10C 10C                                                        
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo               11C 11C                                          
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh           12E1 12E1           10D3 10D3   10D3   12E1 12E1   10D3   HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu 11E1 11E1           11E1 11E2             12D1 12D1 11E1 11E2   11E2 11E2 12D1 12D1            
Hoàng Thị Như 10E4         10E4 10E4           10A4 10A4                 10E4 10A4            
Nguyễn Thị Thoa     12E2 12E2     10D2 12E2 12E2       10D2 10D2                 10D2 10D2            
Đỗ Thị Kim Thanh     10E2 10E2       10A2 10A2             10A1 10A1   10E2     10E2 10A2 10A1            
Lê Đoàn Thùy Dương 12D3 12D3       11D1 11D1                 12D3 12D3 11D1     11D1 11D1                
Bùi Thị Thu Bình 10D1 10D1       10D1         10A3 10A3 10C 10C   10B 10B       10A3 10C 10B 10D1            
Đỗ Thị Thanh Hương     11A3 11A3   11D2 11D2 11E3 11E3       11D2 11D2   11D2   11E3 11A3         11E3            
Nguyễn Thị Hiền   10E3 11A1 11A1   11B 11B 10E3 10E3               11A1   11B   10E3                  
Nguyễn Thị Hoa Lý 11E4 11E4       11E4   11A5 11A5   11A2 11A2         11A5 11A2 11E4                      
Dương Thị Tường Vy 10E1 10E1                             10E1 12D2 12D2   12D2 12D2   10E1            
Đặng Thị Ti Na     11A4 11A4             11A6 11A6       11C 11A6 11A4         11C 11C            
Nguyễn Duy Quốc               12C 12C               12C           HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                                   10C 10C         10C            
Hoàng Thị Cẩm Vân           11C 11C                     11C                        
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4             10E1 10E1           10E4 10E4       HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10A1 10A1                 10E2 10E2       10D1 10D1                          
Lê Quang Vũ     10A3 10A3       10D3 10D3                 10E3 10E3                      
Huỳnh Lê Khắc Chiến 10A2 10A2       10B 10B                                              
Phạm Khánh Thiện           10C 10C                 10D2 10D2                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018