SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên                                               HOP            
Nguyễn Công Lập                                               HOP HOP          
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên                                                            
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi                                             HOP HOP            
Nguyễn Thị Hồng ánh                                                            
Võ Đức Toàn                                                            
Lưu Công Trừng                                             HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh                                             HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                                                            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                               HOP HOP          
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan                                                            
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền                                                            
Nguyễn Thanh Phong                                                            
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền                                             HOP HOP            
Lê Thị Phượng                                                            
Đỗ Như Thanh Cao                                                            
Nguyễn Duy Hồ                                                            
Trương Thị Tố Thanh                                                            
Phan Thị Tuyết Nhung                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Huỳnh Thị Phong                                               HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ                                                            
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                                            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga                                                            
Trần Thị Mỹ Hạnh                                             HOP HOP HOP          
Phạm Như Dạ Thảo                                                            
Võ Thị Quỳnh Như                                                            
Đậu Thị Nguyệt                                                            
Trần Thị Thanh                                                            
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh                                                            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                                                            
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh                                               HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu                                                            
Hoàng Thị Như                                                            
Nguyễn Thị Thoa                                                            
Đỗ Thị Kim Thanh                                                            
Lê Đoàn Thùy Dương                                                            
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                                                            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                             HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018