SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Hữu Đôn           12E1 12E1       12E1 12C       12E1 12E1 12C 12C       HOP HOP HOP          
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 10C 10C       12D1 12D1 12A1 12A1   12A1 12D1       12D1 12D1 12A1     10C 12D1 12A1 12A1            
Trương Văn Vạn 10E1 10E1   12A6   10E1 10E1 12A6 12A6     12A6 10B 10B   10B 10B 12A6 12A6   10B     10E1            
Phan Thanh Xuyên 12A5 12A5 12B 12B   12A5 12B 10A2 10A2   12A5 12B 10A2 10A2   12B 12B 12A5 12A5     10A2 HOP HOP            
Nguyễn Công Lập 11E2 11E2           11E2 11E2                 11E2           HOP HOP          
Nguyễn Thị Xuân 11A6 11A6 10E4 10E4   10E2 10E2       10E4 10E4 11A6 11A6   10E2 10E2 11A6         10E2 10E4            
Bùi Thị Tuyết Trinh 12E2 12E2 12A4 12A4   12E2 12E2 10A1 10A1   10A1 10A1 12A4 12E2   12A4 12A4       10A1 12A4                
Đỗ ánh Linh               11D1 11D1   10D3 10D3 11D1 11D1   10D3 10D3   11D1   10D3                  
Phạm Bình Nguyên 11C 11C 11A1 11A1   12A2 12A2 11A1 11A1       12A2     12A2   11C 11A1     11C 12A2 12A2            
Trần Thị Nhường 10D2 10D2       11D2 11D2 10A4 10A4   11D2 11D2 10D2 10D2   10A4 10A4 11D2       10D2 10A4              
Nguyễn Trọng Khôi     10E3 10E3   10A3 10A3 12D2 12D2     12D2 10E3 10E3   12D2 12D2 10A3 10A3     10E3 10A3 12D2            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 12A3 11E4 11E4       11E4 11E4   11A3 11A3 12A3     11A3 11E4 12A3     11A3 11A3 12A3 12A3            
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B       11A2 11A2           11A2 11A2   11B 11A2       11B 11B HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Hồng ánh 11A4 11A4 12D3 12D3       11E1 11E1   11A4 11A4 12D3     11A4   11E1 12D3   12D3 12D3 11E1 11E1            
Võ Đức Toàn 11A5 11A5 11E3 11E3   11A5 11A5 10D1 10D1   10D1 10D1       11A5 11E3         10D1 11E3 11E3            
Lưu Công Trừng     11A2 11A2         11A2                   11A2       HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh 12E1 12E1       12A1 12A1         12E1 12A1     12A1 12A1 12E1 12E1       HOP HOP HOP          
Nguyễn Thanh Sơn                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Mỹ Khánh             11A1 12A5 12A5   11A1 11A1 12B 12A5   12A5 12A5 11A1                        
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo               11A5 11A5   10A4 10A4 11C 11C       11A5 10A4     10A4 11A5              
Cao Thanh Long 11D2 11D2           11A3 11A3       11E2 11E2                   HOP HOP     11A5 11A5  
Phan Thị Kim Hoa           10D2 11E4 10A3 10A3   11E4 11E4 11B 11B     10A3 11B 11E4   10D2 10A3 11E4 11E4            
Lê Thị Hoan 12A6 12A6 12A3 12A3   12A6 12A6       10A2 10A2 12A6 12A3   12A3 12A3   10A2   10A2   11A2 11A2            
Trần Thị Thanh Phương 10E2 10E2 11A6       10D1 11A6 11A6               11D2 10E2 11A6       10D1 10E2            
Đoàn Thị Thanh Huyền     12E2 12E2     10A1       12E2         10A1 10A1 12E2 12E2       10A1 10B            
Nguyễn Thanh Phong 12A4 12A4 11E1 11E1   11E1         12A4 12A2         11E1 12A2 12A2   12A2 12A2 12A4 12A4            
Vũ Thị Giang 11A3 11A3 10E1     11E2 11E2 10E1 10E1       11A3     11E2 11A3 10D3     10E1 11E2 10D3              
Hà Quốc Dũng 10E3 10E4       10E3 10E3 11A4 11A4       10E4 10E4             10E4   10E3              
Đinh Thị Yến   11E3 11A4         11E3 11E3   11E3 11E3       11D1   11A4 11E3   11A4 11A4           11A6 11A6  
Lê Thị Diệu Tuyền     12A5 12A5   10A1 12A5 12A2 12A2   12A2 12A5         12A2 10A1 10A1     10A1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng                       12A3 12E1 11A3       11A3 12A3   12A3 12A3 11A3 11A3            
Nguyễn Duy Hồ 11A1 11A1       11A1   12B 12B         12B   11A1   12B 12B   11E1 11E1                
Trương Thị Tố Thanh 11A2 11A2 12A6         11A2     12A6 12A1       12A6 12A6 11A2 12A1   12A1 12A1                
Phan Thị Tuyết Nhung     11B 11B   10A2 10A2             12A4   10A2 11B 12A4 12A4   12A4   11B 10A2            
Bế Thị Mai Hương       11A6       10E2 10E2   11A6 11A6 10A4 10A4     11A6 10A4     10A4   11E2 11E2            
Đặng Thị Minh Hiếu       11A4             10E3 10E3         11A4 10E1 10E1   11E4 11E4 11A4 11A4            
Phạm Thị Khánh Phương                     10B 12E2 10A3 10A3   10A3   10B 10B     10B   10A3            
Phan Thị Thanh Nhàn     11A5 11A5   10E4 10E4                       11A5   11E3 11E3   11A5            
Huỳnh Thị Phong 12B 12B       12B         12B 12A4   12A1                 HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ               11B 11B       12A5 12A2                   11B            
Thái Vi Hạ 11D1 11D1                                                        
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                           12A6                 11A1 11A1            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga 10B 10B                 12A3 10B 11E1 11E1                                
Trần Thị Mỹ Hạnh                                             HOP HOP HOP          
Phạm Như Dạ Thảo               12D1 12D1   12D1                   12D1                  
Võ Thị Quỳnh Như                     11D1 11D1       11E3 11D1           11D1 11D1            
Đậu Thị Nguyệt 12C 12C           12C 12C         12C         11E1                      
Trần Thị Thanh     10D1 10D1             12D2   10D1 10D1       12D2 12D2   10D1   12D2              
Lê Thị Minh Hiền               11D2 11D2                   11D2       11D2 11D2            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                         10E2 10E1                
Trần Thị Thuỳ Linh                                           10E4                
Nguyễn Thị Lan Anh 10D3 10D3                     10D3 10D3   11E4               10D3            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                     11E2                      
Đinh Thị Thu Thuỷ     10C 10C                           10C 10C       10C 10E3            
Lê Thị Kim Thùy     11C 11C                   12D3       12D3 11C   11C   12D3 12D3            
Bùi Thị Lanh     10D2 10D2       10D2 10D2                           10D2              
Đỗ Thị Hồng Hà     12C 12C                 12C     12C                            
Nguyễn Thị Ngà                               10C 10C                          
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo               11C 11C                                          
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh     12E1 12E1   11A6 11A6 12E1 12E1         12E1   11A6             HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu 11E1 11E1 11E2 11E2     11E1           12D1 12D1   11E1 11E2 12D1 12D1   11E2   12D1 12D1            
Lê Thị Thu Hoài   10E3 10D3 10D3       10E3 10E3                   10D3   10E3 10D3                
Hoàng Thị Như 10E4         10A4 10A4 10E4 10E4                           10E4 10A4            
Nguyễn Thị Thoa             10D2 12E2 12E2   10D2 10D2 12E2     12E2 12E2             10D2            
Đỗ Thị Kim Thanh     10E2 10E2                 10A1 10A1     10A2 10A2 10E2     10E2 10A2 10A1            
Lê Đoàn Thùy Dương 12D3 12D3       11D1 11D1       12D3 12D3       12D3 12D3 11D1     11D1 11D1                
Bùi Thị Thu Bình 10D1 10D1 10B 10B   10D1         10A3 10A3 10C 10C             10A3 10C 10B 10D1            
Đỗ Thị Thanh Hương 11E3   11A3 11A3   11E3 11E3           11D2 11D2   11D2 11C 11E3 11A3   11D2 11D2 11C 11C            
Nguyễn Thị Hiền           11B 11B           11A1 11A1     11A1   11B                      
Nguyễn Thị Hoa Lý 11E4 11E4       11E4         11A2 11A2 11A4 11A4   11A2 11A5 11E4 11A4   11A5 11A5                
Dương Thị Tường Vy       10E1   12D2 12D2           12D2 12D2   10E1 10E1       12D2 12D2 10E1              
Nguyễn Duy Quốc           12C 12C       12C           12C           HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                     10C 10C                       10C            
Hoàng Thị Cẩm Vân           11C 11C                 11C                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4             10E1 10E1           10E4 10E4       HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10A1 10A1       10C 10C       10E2 10E2       10D1 10D1                          
Lê Quang Vũ     10A3 10A3       10D3 10D3                 10E3 10E3                      
Huỳnh Lê Khắc Chiến 10A2 10A2       10B 10B                 10D2 10D2                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 16-9-2017