SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                            
Phạm Bình Nguyên                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên                                         10A1 10A1       10A1 10A1      
Nguyễn Thị Xuân               10A9 10A9   10A7 10A7 10A11 10A11   10A9 10A9       10A11 10A11 10A7 10A7            
Đỗ ánh Linh                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh     10A5 10A5   10A3 10A3                 10A5 10A5                 10A3 10A3      
Trần Thị Nhường     10A4 10A4             10A4 10A4 10A10 10A10             10A10 10A10             10A4  
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Thị Phương Thảo                     10A8 10A8 10A12 10A12                 10A8 10A8     10A12 10A12 10A12  
Nguyễn Hoàng Vi     10A2 10A2             10A6 10A6           10A2 10A2   10A6 10A6                
Nguyễn Thị Hồng ánh                                                            
Võ Đức Toàn                                                            
Lưu Công Trừng                                                            
Ngô Thị Hải Minh                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh   10A3                     10A3 10A3                                
Nguyễn Thanh Phong     10A10 10A10       10A10 10A5                           10A5 10A5            
Hoàng Thị Huyền Trang                               10A1 10A1                     10A1 10A1  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long           10A8               10A9             10A9 10A9         10A8 10A8 10A8  
Phan Thị Kim Hoa 10A6                             10A4 10A4 10A6 10A6                 10A4    
Lê Thị Hoan                                                            
Trần Thị Thanh Phương     10A7 10A7   10A11 10A11                                     10A11   10A7 10A7  
Đoàn Thị Thanh Huyền             10A12 10A2 10A2             10A12 10A12                     10A2 10A2  
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền                                                            
Lê Thị Phượng       10A12                                 10A12 10A12                
Đỗ như Thanh Cao 10A3 10A9                                     10A3 10A3       10A9 10A9      
Trương Thị Tố Thanh                                                            
Phan Thị Tuyết Nhung 10A1 10A1             10A1                                          
Bế Thị Mai Hương           10A6 10A6 10A4 10A4   10A2 10A2                 10A4 10A2           10A6 10A6  
Đặng Thị Minh Hiếu 10A7                       10A5 10A5   10A10 10A10 10A7 10A7             10A5   10A10    
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn 10A8 10A8                               10A11 10A11             10A8   10A11 10A11  
Hồ Ngọc Vân Hà                                                            
Huỳnh Thị Phong   10A6       10A7 10A1   10A10                       10A2                  
Phạm Thị Thuỷ                                                            
Thái Vi Hạ     10A12 10A11                 10A9                                  
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng               10A5                 10A8 10A3               10A4        
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Phạm Như Dạ Thảo                                                            
Võ Thị Quỳnh Như                                                            
Đậu Thị Nguyệt                         10A2 10A2                 10A2 10A2            
Trần Thị Thanh                     10A3 10A3 10A8 10A8             10A8 10A8 10A3 10A3         10A3  
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng               10A12 10A12       10A6 10A6       10A12 10A12       10A6 10A6            
Trần Thị Thuỳ Linh           10A10 10A10                                     10A10 10A10   10A10  
Nguyễn Thị Lan Anh           10A4 10A4                               10A4 10A4            
Nguyễn Thị Dịu Huyền     10A1 10A1             10A1 10A1 10A7 10A7             10A7 10A7                
Đinh Thị Thu Thuỷ 10A11 10A11 10A9 10A9             10A9 10A9       10A11 10A11 10A5 10A5               10A5 10A5 10A5  
Lê Thị Kim Thùy                                                            
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà           10A2 10A8                       10A1                      
Nguyễn Thị Thu Thảo 10A5 10A10 10A6                         10A7                   10A12 10A11      
Trần Quốc Vương               10A1 10A3                                 10A2 10A4      
Lương Thị Thu Hà 10A9 10A5 10A11 10A6                       10A8 10A7 10A10 10A4       10A9 10A12       10A3 10A9  
Trần Trung Trinh                                                            
Lê Thị Kiều Châu     10A3 10A3                       10A3 10A3                          
Nguyễn Thị Thoa                                                            
Đỗ Thị Kim Thanh 10A4 10A4                     10A4 10A4   10A6 10A6                 10A6 10A6      
Lê Đoàn Thùy Dương           10A9 10A9       10A10 10A10           10A9 10A9       10A10 10A10            
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương               10A7 10A7                                 10A7 10A7      
Nguyễn Thị Hiền                                                            
Nguyễn Thị Hoa Lý                     10A11 10A11                     10A11 10A11            
Đặng Thị Ti Na 10A12 10A12       10A5 10A5       10A12 10A12 10A1 10A1             10A5 10A5 10A1 10A1            
Huỳnh Thị Thu Hiền 10A2 10A2 10A8 10A8                       10A2 10A2 10A8 10A8                      
Nguyễn Duy Quốc 10A10 10A7       10A1 10A7 10A11 10A11                 10A1 10A10                      
Hoàng Thị Cẩm Vân               10A3                   10A4 10A3     10A4                
Huỳnh Thị Hoàng               10A6 10A6   10A5 10A5                                    
Hồ Thị Mai           10A12 10A2 10A8 10A8                           10A12 10A9     10A2 10A9    
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021