SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên                                             HOP HOP            
Nguyễn Công Lập                                               HOP HOP          
Nguyễn Thị Xuân 11A4 11A4 10E4 10E4       10E2 10E2   10E4 10E4 11A4 11A4   10E2 10E2   11A4   10E2 10E4                
Bùi Thị Tuyết Trinh               10A1 10A1                 10A1 10A1         10A1            
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên 11A1 11A1 11E2 11E2   11E2 11E2 11C 11C   11A1 11A1         11E2 11C 11A1   11C                  
Trần Thị Nhường 10D2 10D2 10B 10B   10A4 10A4 10D2 10D2   11D2 11D2 10B 10B   10A4 10A4 11D2     11D2 11D2 10A4 10B            
Nguyễn Trọng Khôi 10C 10C 10E3 10E3   10A3 10A3 10E3 10E3       10A3 10A3             10C 10E3 10A3              
Nguyễn Thị Thu Hiền     11E4 11E4       11E4 11E4     11A3 11A3     11A3   11E4         11A3 11A3            
Nguyễn T Phương Thảo 10D3 10D3 10E1 10E1   10A2 10A2 10E1 10E1   10D3 10D3 10A2 10A2             10A2   10E1 10D3            
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B 11D1 11D1   11A2 11A2 11D1 11D1   11B 11B 11A2 11A2   11D1 11A2 11B         HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Hồng ánh           11E1 11E1                   11E1           11E1 11E1            
Võ Đức Toàn 11A6 11A6 11E3 11E3   11A5 11A5 10D1 10D1   10D1 10D1 11A6 11A6   11E3   11A6 11A5   11E3 11E3 11A5 11A5            
Lưu Công Trừng     11A2 11A2         11A2                   11A2       HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Mỹ Khánh               11A1 11A1         11A1   11A1                            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo     11A5 11A5             10A4 10A4           11A5 10A4   10A4 11A5                
Cao Thanh Long               11A3 11A3                             HOP HOP     11A6 11A6  
Phan Thị Kim Hoa 11E4 11E4           10A3     11E4 11E4 10D2       11E4 10A3 10A3   10B 11E4 10D2 10A3   11B 11B 11A5 11A5  
Lê Thị Hoan                                             11A2 11A2            
Trần Thị Thanh Phương   10E2 11A6                     10D1   11A6 11D2 10E2 10E2   11A6 11A6 10D1 10E2   11D2 11D2      
Đoàn Thị Thanh Huyền             10A1 10A2 10A2     10A2 10A1 10A1                 10A1 10A2            
Nguyễn Thanh Phong     11E1 11E1         11E1                 11E1 11B                      
Vũ Thị Giang 11E2 11E2 11A3 11A3   10E1 10E1 11E2     11A3   11E2 11E2   10D3 10E1 11A3 11E2   10E1 10D3                
Hà Quốc Dũng 10E3 10E4       10E3 10E3 11A4 11A4   11E3 11E3 10E4 10E4                 10E3 10E4            
Đinh Thị Yến 11E3 11E3             11E3   11A4         11A4 11D1   11E3       11A4 11A4   11C 11C      
Lê Thị Diệu Tuyền 11A3 11A3 11A1 11A1                 11A1 11A3       11A1 11A3       HOP HOP            
Lê Thị Phượng           10A1         10A1 10A1                   10A1                
Đỗ Như Thanh Cao                                                            
Nguyễn Duy Hồ 11E1 11E1                 10A2         10A2 10A2         10A2                
Trương Thị Tố Thanh 11A2 11A2           11A2               11A2                            
Phan Thị Tuyết Nhung             11B           11B 11B     11B                          
Bế Thị Mai Hương       11A6             11A6 11A6 10A4 10A4       10A4 11A6   11E2 11E2   10A4            
Đặng Thị Minh Hiếu     11A4 11A4               11A4 10E3 10E3     11A4 10E1 10E1       11E4 11E4            
Phạm Thị Khánh Phương   10B 10E2 10E2         10A3             10A3 10A3 10B 10B     10A3 10B              
Phan Thị Thanh Nhàn 11A5 11A5       11E3 11E3 10E4 10E4             11A5         11A5                  
Huỳnh Thị Phong                                             HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ     11B 11B   11B                                                
Thái Vi Hạ                                                   11D1 11D1      
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                             11A1 11A1            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga 10B                   10B 10B 11E1 11E1                                
Trần Thị Mỹ Hạnh                                             HOP HOP HOP          
Phạm Như Dạ Thảo                                                            
Võ Thị Quỳnh Như 11D1 11D1                     11D1 11D1         11D1                      
Đậu Thị Nguyệt                               11E1                            
Trần Thị Thanh     10D1 10D1   10D1 10D1                           10D1 10D1                
Lê Thị Minh Hiền               11D2 11D2                   11D2       11D2 11D2            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                           10E1 10E2              
Trần Thị Thuỳ Linh                                         10E4                  
Nguyễn Thị Lan Anh     10D3 10D3                       11E4   10D3 10D3       10D3              
Nguyễn Thị Dịu Huyền                               11E2 11E3                          
Đinh Thị Thu Thuỷ                         10C 10C   10C 10C         10C   10E3            
Lê Thị Kim Thùy     11C 11C                         11C         11C                
Bùi Thị Lanh     10D2 10D2             10D2 10D2                       10D2            
Đỗ Thị Hồng Hà                                                            
Nguyễn Thị Ngà                     10C 10C                                    
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                             11C 11C            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh                         10D3 10D3     10D3       10D3   HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu               11E1 11E2                 11E2 11E1   11E1 11E1 11E2 11E2            
Hoàng Thị Như 10E4         10E4 10E4 10A4 10A4                         10A4 10E4              
Nguyễn Thị Thoa           10D2 10D2             10D2             10D2 10D2                
Đỗ Thị Kim Thanh 10E2         10E2 10E2                 10A1 10A1 10A2 10A2   10A1 10E2 10A2              
Lê Đoàn Thùy Dương           11D1 11D1       11D1 11D1           11D1                        
Bùi Thị Thu Bình 10D1 10D1 10C 10C             10A3 10A3 10D1     10B 10B       10A3 10B 10C 10D1            
Đỗ Thị Thanh Hương           11D2 11D2 11E3         11D2 11D2   11D2 11A3 11E3     11A3 11A3 11E3 11E3            
Nguyễn Thị Hiền   10E3       11A1 11A1 11B 11B   10E3 10E3       11B 11A1       10E3                  
Nguyễn Thị Hoa Lý           11E4 11E4 11A5 11A5   11A2 11A2         11A5 11A2 11E4   11E4                  
Dương Thị Tường Vy 10E1 10E1                           10E1               10E1            
Đặng Thị Ti Na           11C 11C                 11C 11A6 11A4     11A4 11A4 11A6 11A6            
Nguyễn Duy Quốc                                             HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                                   10C 10C         10C            
Hoàng Thị Cẩm Vân 11C 11C                                 11C                      
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4             10E1 10E1           10E4 10E4       HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10A1 10A1                 10E2 10E2       10D1 10D1                          
Lê Quang Vũ     10A3 10A3       10D3 10D3                 10E3 10E3                      
Huỳnh Lê Khắc Chiến 10A2 10A2       10B 10B                                              
Phạm Khánh Thiện           10C 10C                 10D2 10D2                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018