SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Thị Tường Vy

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A12 10A1 10A12 11D2  
2 11D2   10A1 10A12    
3 11D2     10A5    
4 10A1     10A5   10A5
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11D2 11D2 10A12 11D2    
2 11D2 11D2 10A12   10A12  
3 10A5 10A1   10A12 10A1  
4 10A5 10A1   10A12 10A5  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018